Piątek, 12 Lipiec 2024 r. ,   Brunona, Jana, Wery

Kominbud.com.pl

   2

Budowa komina

Komin, a mówiąc ściślej system kominowy, to element każdego budynku mieszkalnego, w którym zainstalowane są kotły grzewcze czy też kominki. Jego podstawowe funkcje to odprowadzanie spalin i dymu z paleniska kotła. Możliwe jest to dzięki różnicy ciśnień na wlocie i wylocie przewodów kominowych. Ta różnica spowodowana jest różnicą wysokości. Tak wytworzone podciśnienie zapewnia także poprzez zasysanie dopływ do paleniska kotła świeżego powietrza. To rola kominów dymowych i spalinowych. Kominy wentylacyjne umożliwiają natomiast wymianę powietrza w pomieszczeniach i dopływ świeżego.

Jakie wymogi należy spełnić, by prawidłowo postawić komin w budynku?

Wznosząc komin, musimy spełnić wiele wymogów, stawianych przez przepisy budowlane. Jednak pełne zastosowanie się do nich zapewni nam nie tylko bezproblemowy odbiór przeprowadzany przez uprawnionego kominiarza, ale także wieloletnią, bezpieczną eksploatację. Poniżej omówimy główne wytyczne odnoszące się do najczęściej występujących w domach jednorodzinnych kominach murowanych.

Fundament komina

Gdy komin usytuowany jest wewnątrz budynku, jego fundament musi sięgać min. 50 cm poniżej poziomu posadzki. Fundament komina wbudowanego w ścianę zewnętrzną musi mieć głębokość jak ława fundamentowa. O parametrach użytego do wykonania fundamentu betonu i zbrojenia decyduje sporządzający projekt, uwzględniając szczegółowe wymogi. Niemniej jednak zazwyczaj wystarczającym jest zastosowanie betonu klasy B15 i zbrojenia siatką z prętów 12 mm, o wymiarze oczek 20x20 cm.

Wymiary przewodów kominowych

Przewody kominowe mają mieć przekrój kwadratowy lub prostokątny (stosunek boków 2:3). Minimalne wymiary przewodów to 14x14 cm dla kominów wznoszonych z cegły, 15 cm średnicy w przypadku stosowania pustaków kominowych. Gdy niemożliwym jest zapewnienie efektywnej wysokości komina wymiary minimalne zwiększają się odpowiednio do 20x14 cm i 18 cm średnicy. W przypadku użycia stalowych wkładów kominowych ich minimalna średnica to 12 cm. Same przewody należy prowadzić w pionie. Dopuszcza się maksymalnie 30° odchylenia na odcinkach nie większych jak dwa metry.

Murowanie komina

Komin z cegły muruje się stosując tzw. wiązania pospolite. Należy wykonać jak najmniej spoin pionowych. Najlepiej, gdy znajdują się tylko w narożnikach. Poszczególne przewody musi oddzielać ścianka min. 12 cm (szerokość cegły). Grubość ścianek zewnętrznych to 12 cm do lica ściany wewnętrznej i 25 cm (długość cegły) w przypadku prowadzenia w ścianach zewnętrznych i poddaszach nieużytkowych. W przypadku ścian wznoszonych z pustaków czy też betonu komórkowego komin należy połączyć z nimi za pomocą kotew (bednarka 1,5x20 mm lub drut 6 mm) zagłębionych w ścianie i kominie na min. 20 cm. Kotwy należy montować co najmniej co drugą warstwę cegieł.

Minimalna wysokość efektywna komina to cztery metry (dala kotłów olejowych 5 m). Otwory wylotowe komina muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od połaci dachu. Dla dachów do 12° nachylenia oraz dachów bardziej stromych lecz wykonanych z materiałów palnych wylot z komina powinien znajdować się min. 0,6 m powyżej kalenicy. Dla dachów powyżej 12° nachylenia z pokryciem niepalnym wylot komina powinien znajdować się min. 30 cm powyżej powierzchni dachu i min. jeden metr od niej przy pomiarze odległości w poziomie. Gdy wylot komina znajduje się do 1,5 m od przeszkody, musi sięgać min. 30 cm powyżej jej górnej krawędzi. Jeżeli odległość komina od przeszkody wynosi 1,5 – 3 m, to jego wylot musi znaleźć się przynajmniej na jej wysokości. Przy odległościach od 3 do 10 metrów od przeszkody wylot komina należy umieścić nie niżej, jak 30 cm ponad płaszczyzną prowadzącą pod kontem 12° od krawędzi przeszkody.

Wylot przewodów kominowych. Czapki i nasady kominowe, obróbki blacharskie

Wyloty przewodów kominowych powinny być skierowane pionowo. Gdy przewodom spalinowym towarzyszą (tak jest zazwyczaj) przewody wentylacyjne, wyloty tych ostatnich warto umieścić w bocznych ścianach komina (po obu stronach, przelotowo). Zapobiega to przedostawaniu się dymu i spalin do przewodów wentylacyjnych.

Czapka kominowa zabezpiecza przewody kominowe przed opadami atmosferycznymi. Wykonuje się ją z betonu klasy min. B15 i zbroi prętami 6 mm. Pod czapką układa się izolację z papy. Krawędzie czapki powinny wystawać po kilka centymetrów poza obrys komina (tzw. kapinosy), a w samej czapce powinny być wykonane wyloty przewodów spalinowych oraz dymowych (otwory przewodów wentylacyjnych usytuowane są w ścianach komina). Jeżeli warunki terenowe sprawiają, że komin nie zapewnia dostatecznego ciągu, warto zainstalować na nim nasady kominowe.

Komin w miejscu w którym przechodzi przez dach musi mieć zamontowany kołnierz zapobiegający przedostawaniu się wody z opadów atmosferycznych. Gdy dach jest stromy, lub też komin posiada znaczną szerokość, należy zainstalować obróbkę umożliwiająca bezproblemowy odpływ wody zza komina – tzw. kozubek.


Ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie elektryczne

Kosztowne ogrzewanie w czasie zimy

Okres zimowy związany jest z licznymi wydatkami. Pieniądze te przeznaczamy szczególnie na systemy grzewcze. A warto wspomnieć, że nie są to tylko piece oraz surowce do ogrzewania. W skład tego wchodzą również grzejniki i rurki. Sprawność całego systemu zapewnia spokojne dostarczanie ciepła do wskazanych pomieszczeń. Liczy się jednak nie tylko system grzewczy, ale i sam opał.

Wybierz dobry opał

Niestety nie zawsze cały okres grzewczy jest spokojny. Działanie różnych czynników prowadzi niekiedy do uszkodzenia systemu. Usterki te pojawiają się od piecy, aż po same grzejniki. Koniecznością w takich sytuacjach staje się wykonanie napraw. Tylko one są w stanie przywrócić ogrzewanie do stanu użyteczności. Jak jednak w przyszłości ograniczyć działanie tych czynników? Przede wszystkim wybierając odpowiednie rodzaj opału. Na rynku dostępny jest węgiel, miał, ekogroszek, gaz czy olej o różnej kaloryczności. Decydując się na zakup, należy wybierać tę największą. Zapewni nam nie tylko bezpieczne ogrzewanie, ale doprowadzi do zmniejszenia usterek. Należy także pamiętać o dostosowaniu rodzaju opału do posiadanego pieca. Używanie miału do pieca na ekogroszek prowadzi do zwiększenia ilości uszkodzeń. Niekiedy jest w stanie unieruchomić system na długi czas. Nie chcąc podczas zimy rozwiązywać problemów z ogrzewaniem, dobrze się zastanówmy przed nabyciem nowych surowców. Opał może być różny. Niech węgiel, miał czy ekogroszek zapewnią nam spokój związany z systemem grzewczym. Nawet jeśli wiązałoby się to z dodatkowym czasem i siłami.


Kielo.pl to sklep internetowy, który oferuje swoim klientom najwyższej jakości produkty dla przemysły chemicznego oraz galwanotechniki. Ponadto w...
Multiagencja Ubezpieczeniowa Optima to firma z Wrocławia posiadająca 10-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Agencja ta zajmuje się...
Meble Drzazga to firma z 35-letnim doświadczeniem w branży. W jej ofercie znajdują się przede wszystkim meble kuchenne, a przedsiębiorstwo...